Archives listopad 2020

Rescue Lab – Ratując innych, ratuję siebie

We wrześniu 2020 r. w ramach Otwartego Konkursu Ofert otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację, w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, kursu pierwszej pomocy.

Projekt współfinansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Read More