Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

KPP

Ogłaszamy nabór na kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla ratowników wodnych, przyszłych ratowników oraz możliwość zrobienia recertyfikacji.

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegóły

Rozpoczęcie kursu: 03.06.2022, godzina 17:00.
Zakończenie kursu + egzamin: 12.06.2022, godzina 9:00.

Cena kursu: 790 zł.
Recertyfikacja: 350 zł.

 

Szczegóły i pytania dotyczące kursu prosimy kierować pod adres e-mail: kpp@gorw.pl oraz pod nr 727 911 442 lub 604 690 145.