Rescue Lab

Ratując innych, ratuję siebie

We wrześniu 2020 r. w ramach Otwartego Konkursu Ofert otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację, w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, kursu pierwszej pomocy 💓

Projekt współfinansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Celem naszego stowarzyszenia jest, nie tylko szkolić osoby ze środowiska ratownictwa wodnego. Chcemy pomóc wyrównywać szanse osobom niepełnosprawnym i być wsparciem w normalnym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

SZKOLENIE BYŁO CAŁKOWICIE BEZPŁATNE

W ramach projektu beneficjent bezpłatnie otrzymał:
  • 1,5 godzinne szkolenie z pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów oraz automatycznych defibrylatorów AED,
  • 3 godzinne pokazy ratownicze z wykorzystaniem sprzętu motorowodnego nad jeziorem Kierskim,
  • 2 godzinne pokazy ratownicze z wykorzystaniem sprzętu podręcznego na pływali AWF/Cityzen,
  • szkolenie odbyło się w terminie od 14.09-15.11.2020,
  • szkolenie odbywać się miało w małych grupach 8 osobowych, (2 instruktorów) z zachowaniem reżimu sanitarnego, (maseczki, płyn do dezynfekcji, rękawiczki) lecz ze względów epidemiologicznych odbyło się w formie online,
  • grupa wiekowa uczestników to od 6-30 lat z powiatu poznańskiego i powiatów ościennych,
  • każdy uczestnik otrzymał upominek (przewidziany był także poczęstunek).

   Bardzo dziękujemy uczestnikom za wzięcie aktywnego udziału w szkoleniu.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego